NABÍDKA SLUŽEB

JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE

90 minut     ...    1500 KČ/OS.

diagnostika na přístroji TANITA

• zhodnocení stravovacích návyků

• doporučení jak si nastavit svůj stravovací program

JEDNORÁZOVÁ KONZULTACE

60 minut    ...    1500 KČ/OS.

 

• zaměřená na stravování a zdravý životní styl v menopauze

ONLINE KONZULTACE

90 minut     ...     1300 KČ​/OS.

  • zhodnocení stravovacích návyků

  • doporučení jak nastavit svůj stravovací program

  • doporučení pro fyzické aktivity

NÁKUP S KLIENTEM V JÍM VYBRANÉM MARKETU

                      1500 KČ

VÝJEZD ZA KLIENTEM MIMO BRNO

1 kilometr            ...             6 KČ

 

• cesta tam i zpět